Veiklos sritys Spausdinti
 • Bendrovės veikla

  geriamojo vandens gavyba, gerinimas, tiekmas vartotojams,

  nuotekų surinkimas, išvalymas iki gamtosauginių reikalavimų ir šalinimas,

  vandentiekio ir nuotekų tinklų eksploatacija,

  televizinė nuotakyno diagnostika ir valymas,

  teikiamo geriamo vandens ir išvalytų nuotekų laboratorinė kontrolė,

  abonentų atsiskaitymo kontrolė,

  vandentvarkos objektų plėtra.  • Tinklai


 • Registrų centro "Regia" žemėlapyje galite pamatyti vandentiekio ir nuotekų tinklus, jeigu skyriuje „Inžinerinė infrastruktūra, susisiekimas“ pažymėsite varnelėmis punktus „Vandentiekis“ ir „Buitinės nuotekos“.

  regia.jpg 

 
Į pradžią  
Versija neįgaliesiems  
Puslapio struktūra