Sutarčių sudarymas Spausdinti

Kviečiame susipažinti su bendrosiomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutarčių sąlygomis:

1. Vandens tiekimo ir nuotekų surinkimo paslaugų sutarties sudarymui su ir individualių (privačių) namų savininkais ir su daugiabučių namų butų savininkais, vartotojas pateikia: 
- prašymą sutarties sudarymui,
- asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą su nuotrauka ir asmens kodu,
- buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą,
- jei butas arba namas yra nuomojamas – notariškai patvirtintą nuomos sutartį, įpareigojančią nuomininką sudaryti tiesioginio atsiskaitymo už suvartotą vandenį ir nuotekas sutartį, 
- jei butas arba namas pirktas iš kito asmens - nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktą, kuriame nurodyti vandens skaitiklių rodmenys turto perėmimo metu.

2. Naujai pastatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų paslaugų teikimo sudarymui, vartotojas pateikia:
- tinkamumo eksploatuti pažymą (su UAB „Utenos vandenys“ atstovų parašais),
- pasatytų vandentiekio ir nuotekų tinklų geodezinę nuotrauką grafinėje ir skaitmeninėje laikmenose.

 
Į pradžią  
Versija neįgaliesiems  
Puslapio struktūra