Struktūra Spausdinti

ĮMONĖS VALDYMAS IR STRUKTŪRA

Bendrovės valdymo organai yra visuotinis akcininkų susirinkimas, stebėtojų taryba, bendrovės vadovas.

Bendrovės valdymo struktūra:
valdymo_struktura.pdf (.pdf formato failas, 17 KB)

Stebėtojų taryba yra kolegialus bendrovės veiklos priežiūrą atliekantis organas. Stebėtojų tarybą kadencijos laikotarpiui iš 5 narių renka visuotinis akcininkų susirinkimas. Utenos rajono savivaldybės tarybos 2015 m. birželio 25 d. sprendimu Nr. T-178 UAB „Utenos vandenys“ dirba sekančios sudėties stebėtojų taryba:

Jonas SPIETINIS, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys;
Liuonius PURVINIS, AB „Utenos melioracija“ generalinis direktorius, Utenos rajono savivaldybės tarybos narys; 
Vaidas LANKAUKAS, Utenos skyriaus pirmininkas Utenos rajono savivaldybės tarybos narys; 
Jonas SLAPŠINSKAS, Utenos rajono savivaldybės administracijos direktorius;
Henrikas ZABIELA, Utenos rajono savivaldybės mero patarėjas.  

Stebėtojų tarybos narių sprendimu stebėtojų tarybos pirmininku išrinktas Jonas SPIETINIS.

 

Bendrovės vadovas - direktorius Gintaras DIRŽAUSKAS nuo 2019-02-11 (vadovo CV).  

 

UAB „Utenos vandenys“ stebėtojų tarybos narių ir direktoriaus viešųjų ir privačių interesų deklaracijas galite rasti Vyriausiosios tarnybinė etikos komisijos (VTEK) internetinėje svetainėje http://vtek.lt/index.php

 

 
Į pradžią  
Versija neįgaliesiems  
Puslapio struktūra