Kainos Spausdinti

GYVENTOJAMS (vartotojams)    

sergel_logo
Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo (Žin. 2006, Nr. 82-3260) 22 straipsnio 9 punktu
UAB „Utenos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, suderintos Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014-04-07 nutarimu Nr. 03-102 ir patvirtintos Utenos rajono savivaldybės tarybos 2014 -04 -24 d. sprendimu Nr. TS-100, yra taikomos nuo 2014 m. birželio 1 d.

Gyventojams (vartotojams) kainos su PVM:

1. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
1.1. pardavimo kaina – pastovus mokestis kas mėnesį, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – 0,98 butui per mėn.
1.2. pardavimo kaina – pastovus mokestis kas mėnesį, kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – 0,73 butui per mėn.
1.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo –
2,21 €/m3
, iš to skaičiaus:
      1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 1,03 €/m3;
      1.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,18 €/m3.

2. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
2.1. pardavimo kaina – pastovus mokestis kas mėnesį, kai apskaitos prietaisas priklauso vandens tiekėjui – 0,87 €  vienam apskaitos prietaisui per mėn.
2.2. pardavimo kaina – pastovus mokestis kas mėnesį, kai apskaitos prietaisas ne vandens tiekėjo – 0,62 vienam apskaitos prietaisui per mėn.
2.3. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 2,02 €/m3, iš to skaičiaus:
      2.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,94 €/m3
;
      2.3.2. nuotekų tvarkymo – 1,08 €/m3
.

3. Gyventojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:
3.1. pardavimo kaina – pastovus mokestis kas mėnesį – 3,76 namui per mėn.
3.2. geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo – 1,98 €/m3
, iš to skaičiaus:
      3.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,93 €/m3.
      3.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,05 €/m3.


     Mokėjimas internetu (per elektroninę bankininkystę), pagal sąskaitą

 - Jeigu mokate pagal gautą sąskaitą pirmą kartą - būtinai susikurkite naują mokėjimų šabloną (ruošinį).
-
(Popierinėje) sąskaitoje įrašykite kiekvieno skaitiklio deklaruojamus rodmenis, mokėjimo datą, kokiame banke vykdote mokėjimą.
- Internetinės bankininkystės sistemoje:
        ● įrašykite deklaruojamus kiekvieno skaitiklio rodmenis;
        laukelį „Tarifas“ (kitur - „Įkainis“) visur palikite tuščią;
        laukelį „Pardavimo kaina“ palikite tuščią;
       ● (popierinėje) sąskaitoje raskite langelį „Mokėjimo suma, Eur“, ir el. bankininkystės sistemoje įrašykite šią bendrą mokamą sumą.

  • Išsamesnė informacija teikiama abonentų skyriaus telefonu Nr. 65100 .
 
Į pradžią  
Versija neįgaliesiems  
Puslapio struktūra