Kaimo vietovių geriamo vandens rodikliai Spausdinti

Utenos rajono gyvenvietėms tiekiamo geriamo vandens 2017 m. kokybiniai rodikliai:

Žiūrėti gyvenviečių vandens kokybės nuolatinės priežiūros rodiklius ↓ (.pdf formato failas, 37 KB).

Žiūrėti gyvenvietėms, nustatytus periodinės programinės priežiūros metu, vandens saugos ir kokybės rodiklius↓. 
(.pdf formato failas, 25 KB)

Nuo 2015-05-26 Vyžuonų mstl. geriamasis vanduo pradėtas tiekti iš Plaušų kaimo vandenvietės, kurioje veikia vandens nugeležinimo įrenginiai.  

Gyvenviečių geriamo vandens kokybė atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2017 „Geriamo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“ (Žin., 2003, Nr. 79-3606 su vėlesniais pakeitimais) kokybės rodiklius.

 
Į pradžią  
Versija neįgaliesiems  
Puslapio struktūra