Integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema Spausdinti

UAB „Utenos vandenys“ įdiegti integruotos vadybos sistemos
       standartai LST EN ISO 9001:2008 ir
LST EN ISO 14001:2005

ISO 9001
  ISO 14001

2011 m. rugsėjo mėn. bendrovėje buvo pradėta diegti integruota kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistema, atitinkanti tarptautinių LST EN ISO 9001:2008 ir LST EN ISO 14001 standartų reikalavimus. Diegiant integruotą kokybės ir aplinkosaugos vadybos sistemą bendrovėje buvo siekiama pagerinta vidinę tvarką, detaliau paskirstyti atsakomybių ir įgaliojimų pasidalijimą, patobulinti veiklos kontrolės metodus. Per pasiruošimo laikotarpį buvo paruošta ir įdiegta 20 integruotos vadybos sistemos procedūrų, kurios reglamentuoja įvairius įmonėje vykdomus procesus bei jų sąveiką. Integruotos vadybos sistemos priežiūrai užtikrinti apmokyti 6 bendrovės darbuotojai - vidaus auditoriai, kurie kasmet atliks vidaus auditus.

2012 m. rugpjūčio mėn. vyko šių sistemų sertifikacijos auditai, siekiant nustatyti įdiegtos sistemos funkcionalumą. UAB "Det Norske Veritas" auditoriai, atstovaujantys centrinę DNV būstinę įkurtą Osle, Norvegijoje, sertifikavimo metu nustatė, kad bendrovės veikla visiškai atitinka kokybės ir aplinkosaugos standartų reikalavimams ir 2012 m. rugpjūčio 23 d. išdavė sertifikatus.

Sertifikatai liudija, kad UAB „Utenos vandenys" įdiegė ir dirba pagal kokybės ir aplinkos apsaugos vadybos sistemas šiose srityse: geriamojo vandens gamyba, gerinimas ir tiekimas vartotojams, nuotekų surinkimas ir išvalymas. Sistema apima visą spektrą veiklos sudedamųjų dalių, susijusių  su bendrovės išteklių planavimu, valdymu, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo bei veiklos vystymo. Sistema siekiama įrodyti sugebėjimą nuolat tiekti kokybiškus produktus, atitinkančius užsakovo reikalavimus bei nustatyti pastovaus tobulinimo būdus.

Integruotos kokybės ir aplinkos apsaugos politika
(„Adobe Acrobat“ .pdf formato failas.)

 
Į pradžią  
Versija neįgaliesiems  
Puslapio struktūra