Teisinė informacija

ĮMONĖS VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI

Lietuvos vandens tiekėjų asociacija
Teisės aktų registras: http://www.lvta.lt/informacija/teisine-informacija/


LR Aplinkos ministerija
Teisės aktai:  http://www.am.lt/VI/rubric.php3?rubric_id=1278
Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos
Teisinė informacija: http://vtpsi.lrv.lt/lt/teisine-informacija

Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos
Teisinė informacija: https://www.lgt.lt/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Itemid=1166&lang=lt

Valstybinė darbo inspekcija prie LR socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
DSS teisės aktų paieška: https://www.vdi.lt/Forms/TA_grid.aspx