Skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“

UAB „Utenos vandenys“ prisijungė prie ES fondų lėšų naudojimo skaidrumo iniciatyvos „Jonvabaliai“. Užpildžius deklaracijas ir pateikus informaciją apie įgyvendintus projektus, už rezultatus įmonei suteikti penki jonvabalio ženklai - skaidrumo iniciatyvos simboliai.

Skaidrumas atsiranda tuomet, kai visa aktuali informacija yra prieinama ir suprantama visuomenei, kai atvirai skelbiama informacija apie veiklą ir prisiimami įsipareigojimai atsiskaityti visuomenei. Skaidrumo iniciatyva „Jonvabaliai“ – tai pagalba projektų vykdytojams, siekiantiems didesnio skaidrumo ES fondų lėšų naudojimo srityje.

Prie didesnio skaidrumo kūrimo gali prisidėti ne tik projektų vykdytojai, pasakodami apie ES lėšomis finansuojamus projektus. Skaidrumą didinti galime kiekvienas iš mūsų, domėdamasis, kaip naudojamos ES investicijos.