Vartotojams

Vadovaudamiesi Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 989 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimo Nr. 127 „Dėl atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo" pakeitimo", 4 punktu (TAR, 2015-09-21, Nr. 14023), informuojame, kad Utenos rajono savivaldybėje 2018 m. suvartojamo geriamojo vandens kiekis yra 1,62 mvienam gyventojui per mėnesį.   

Nuo 2014 m. birželio 1 d., remiantis Utenos raj. savivaldybės tarybos 2014-04-24 sprendimu Nr. TS-100, įsigaliojo naujos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos.

UAB „Utenos vandenys“ vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo veiklos kainos patvirtintos Utenos rajono tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. TS-173, galiojo iki 2014 m. gegužės 31 dienos.

Pagal Lietuvos Respublikos PVM įstatymo 2 str. 32 dalies pakeitimą
2009-07-22 Nr. XI-386 („Valstybės žinios“ Nr. 93 2009-08-04) nuo 2009 m. rugsėjo 1 dienos taikomas 21% PVM tarifas visoms paslaugoms.